Quiz

Beste leden, ouders, oudleiding, Chiro-sympathisanten,…

Over een kleine maand is het zover: ons fantastische Chiro-evenement vindt weer plaats, namelijk onze supermegatoffe quiz! De quiz zal doorgaan op zaterdag 21 april in het drieheem, naast onze lokalen. De deuren gaan open om 19.30u en de quiz zal om 20u starten. De prijs per ploeg bedraagt 15 euro. Dit jaar is het zo dat wij op voorhand vragen om te betalen. Dit om te vermijden dat er uiteindelijk heel wat ploegen niet komen opdagen.
Wil je er graag bij zijn? Trommel dan al je vrienden en vriendinnen op om een ploeg van max. 6 man te vormen. Je kan je via onderstaande link inschrijven.
https://goo.gl/forms/gbMTeOhQn8ikdtuo2
Let op, je bent pas ingeschreven als je het bedrag gestort hebt op onderstaand rekeningnummer: BE69 7895 3661 0078. Mededeling: je ploegnaam en naam verantwoordelijke.

Wij kijken er alvast naar uit!
Tot dan,
De leidingsploeg