Christus Koning – zondag 13 november 2022

Zondag 13 november 2022 start de Chiro reeds om 11u. Er wordt afgesproken op Chiro Bethanie, Ploegsebaan 273. De oudste afdelingen komen best per fiets. ’s Middags wordt er gezorgd voor een heerlijk middagmaal. Om 17u mogen de kinderen terug opgehaald worden aan Chiro Bethanie.